Meclis’te Vergi İndirimi Tartışmaları

Paylaş

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, vergisini vaktinde ödeyenlerin vergilerinde yüzde 5 indirim yapılmasına yönelik Kabine’na yetki verildiğini söylemişti.

O Yasa Önerisi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Başkanlığı’na sunuldu. Öneriyle, Gelir Vergisi Yasayı’nun 121. Maddesi “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yine tertip ediyor.

Buna göre, ticari, tarımsal veya mesleksel faaliyeti hasebiyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler hariç olmak üzere müesseseler vergisi mükelleflerinden, belirlenen koşulları taşıyanların senelik gelir veya müesseseler vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i, ödenmesi şart olan gelir veya müesseseler vergisinden indirilecek.

Hesaplanan indirim meblağı, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla olamayacak.

İndirilecek meblağın ödenmesi şart olan vergiden fazla olması vaziyetinde kalan meblağ, senelik gelir veya müesseseler vergisi beyannamesinin verilmesi şart olan tarihi izleyen bir tam sene içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek. Bu müddet içinde mahsup edilemeyen meblağlar ret ve iade edilmeyecek.

Gelir vergisi mükelleflerinin istifade edeceği indirim meblağı ticari, tarımsal veya mesleksel faaliyet hasebiyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi asal alınarak, belirleyecek.Mevzubahis indirimden yararlanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu sene ile bu seneden evvelki son iki seneye ait vergi beyannamelerinin kanuni müddetinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni müddetinde ödenmiş olması gerekecek.

Kanuni müddetinde verilen bir beyannameye ait olarak kanuni müddetinden sonra düzeltme emeliyle veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu koşulun ihlali sayılmayacak. Her bir beyanname bakımından 10 liraya kadar yapılan eksik ödemeler bu koşulun ihlali sayılmayacak.Aynı müddetlerde mükelleflerin haklarında beyana tabi vergi türleri bakımından ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekecek.İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması koşulu aranacak.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu sene ile evvelki dört takvim seneninde Vergi Usul Yasayı’nun “kaçakçılık suçları ve cezaları” başlığı altındaki sayılan fiilleri işlediği belirleyenler, bu madde kararlarından istifade edemeyecek.Vergi indiriminden istifade eden mükelleflerin, öngörülen koşulları taşımadığının sonradan tespiti halinde alakalı vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler istikametinden vergi ziyaı doğmuş sayılacak.Kabine, indirim oranını ve bir milyon liralık tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye yetkili olacak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir